Satsa på en professionell översättningstjänst

Vad är poängen med att använda en professionell översättare när det finns så många automatiska program och onlineöversättningsverktyg som erbjuder översättningar till en mängd språk gratis?

Om du behöver dina dokument översatta till ett eller flera språk, så beror allt på hur viktiga och värdefulla dessa dokument är. Tänk dig att du har fått ett mejl från en kinesisk kund som inte kan något annat än sitt modersmål. Om du inte talar kinesiska vill du veta vad han säger, så du kommer uppenbarligen att bli frestad att använda en gratis onlinetjänst. Du kommer att få en text översatt till ditt språk, komplett med stavfel och dålig grammatik.

På det hela taget kommer det inte att vara mycket meningsfullt, men några nyckelord här och där kommer att ge dig kärnan i vad din kund säger. Men tänk dig bara att din kund har skickat ett kontrakt till dig som binder båda dina företag i fem år. I så fall skulle det vara i ditt bästa intresse att anlita en professionell översättningstjänst i Stockholm som hjälper dig!

Därför bör du ta hjälp av en professionell översättare

Översättare har språklig expertis på ett eller flera språk och har utmärkta textanalys- och skrivförmåga. De är professionellt engagerade i att bara översätta till sitt modersmål, det språk som de behärskar bättre än något annat.

När det kommer till teknisk översättning har professionella översättare också en stark teknisk bakgrund och är bekanta med den terminologi som används på alla deras språk. De använder rätt termer som är specifika för fältet i fråga.

Professionella översättare använder branschens specifika verktyg och håller sig à jour med den senaste utvecklingen inom sina tekniska områden. De vet hur man producerar en text på sitt modersmål så att människor utan någon som helst kunskap om källtexten kan använda produkten eller programvaran, förstå informationen som författaren tillhandahåller eller identifiera sig med en kultur som är annorlunda än deras egen.

24 Feb 2023